Bemutatkozás
Bemutatkozás

Életút

A családi hagyomány szerint -nyírbátori gyermekéveket követően- diákéveimet a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában töltöttem, majd tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán folytattam. Abban, hogy valódi alma materemnek tekintem Egyetemünket szerepet játszhatott az is, hogy pezsgő akadémiai és közéleti színtéren élhettem: az akkori DE OEC Centrum Tanács és DE OEC ÁOK Kari Tanács évfolyamom által választott tagja voltam 6 éven keresztül, elnökévé választottak a Debreceni Egyetem Sántha Kálmán Szakkollégiumának és ami talán a legnagyobb feladat és egyben a medikusok közösségének legnagyobb elismerése volt, hogy szigorló évemben országos elnökként szolgálhattam a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületét.


Hivatásom legkorábbi szakaszától kötődők a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikához. Egyetemi éveim alatt tudományos diákkörösként Tóth Zoltán professzor Úr irányítása alatt részese lehettem a magzati ultrahang vizsgálatokkal kapcsolatos kutatásoknak, majd 2006-ban az egyetem elvégzése után közvetlenül felvételt nyertem a neves intézménybe. Igazi megtiszteltetés volt számomra, hogy orvosi diplomámat kiemelkedő munkám elismeréseként a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelével kiegészítve vehettem át.

Szülészet-nőgyógyászatból kiváló eredménnyel tettem szakvizsgát, majd Doktori (PhD) tudományos fokozatomat summa cum laude minősítéssel „A női kismedencei süllyedéses kórképek és a stressz inkontinencia hátterének vizsgálata” címmel védtem meg mesterem, Takács Péter Professzor Úr témavezetésével. Életem során két jelentősebb tanulmányút (King’s College Hospital, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, London, Egyesült Királyság – Supervisor: Dr. Kypros H. Nikolaides, Professor of Fetal Medicine; valamint Universität zu Köln, Köln, Németország) mellett több rövidebb szakmai látogatást tehettem. Három gyermekem – Veronika, Bence Nándor és Júlia – teszik tejessé életemet.


Gyógyító, oktató és kutatási tevékenység

Klinikai munkám során figyelmem mindinkább az inkontinencia, a méh- és hüvelyfai süllyedések helyreállító sebészete és általában az urogynekológia felé fordult; jelenleg is a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Urogynekológiai profiljának vezetője vagyok. Szolgálatom alatt három új műtéti típust vezettünk be a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában, ugyanígy további három régebbi műtét lépéseit adaptáltuk a nemzetközi normákhoz: ezáltal egyes esetekben harmadára csökkentve a kórházi bentfekvést és jelentősen csökkentve a relpsusok (kiújulás) és recidivák (megismétlődés) számát. Alapító és jelenleg is vezetőségi tagjaként a Magyar Kontinencia és Urogynekológiai Társaságnak helyi és országos szinten is azért dolgozok, hogy az inkontinenciában, kismedencei süllyedéses és más urogynekológiai kórképekben szenvedő páciensek a lehető legmagasabb színvonalú és legmodernebb ellátást kapják meg.

Közel másfél évtizede oktatok magyar és angol nyelven, egyetemi kurzusom a leglátogatottabbak között szerepel az Általános Orvostudományi Karon, gyakran 150 orvostanhallgatóval. Témakiíró és Témavezető vagyok a Debreceni Egyetem Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskolájában (doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán), jelenleg is több kolléga PhD témavezetőjeként dolgozok. Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt években az intézményünkben végzett legtöbb kismedencei helyreállító és anti-inkontinens műtét a nevemhez kötődik. 2021-ben újítottam meg a „Certificate for advanced surgery in reconstructive pelvic floor repair” oklevelemet.

Egyesült államokbeli tanítómesterem, hazai és külföldi szakmai útjaim, önálló tanulmányaim és igen gyakran pácienseim visszajelzései formálják gyógyító munkámat.


Tudóstér

Előadások, publikációk